Szolgáltatásaink

Irodánk teljes körű jogi szolgáltatást kínál ügyfeleinek jogi szakterületeinken angol, magyar és német nyelven.

Ingatlanműveletekkel kapcsolatban ügyvédi irodánk már a partner kiválasztásánál segítséget nyújt, majd a felek közötti tárgyalásokon, egyeztetéseken való aktív részvétellel közreműködik abban, hogy ügyfeleink érdekei az ingatlan ügylet teljes időtartama alatt képviseltessen és számára a lehető legelőnyösebb megállapodás szülessen.

A társasági jog területére tartozó ügyekben az iroda munkatársai a cégalapítástól kezdve tanácsadással segítik ügyfeleinket, közreműködünk a vállalkozások alapításának előkészítésében, közös vállalkozások létrehozásában. A megjelölt gazdasági célkitűzéseknek megfelelően működünk közre a társasági forma megválasztásában, a társaság alapító dokumentumainak elkészítésében, a cégek működésének megkezdéséhez szükséges hatósági és bírósági eljárásokban, illetve a kapcsolódó további feladatok ellátásában. A társaságok életében bekövetkező változások (átalakulás, felszámolási eljárás, csődeljárás, egyéb cégbírósági eljárások) megbízható jogi szolgáltatást tudunk biztosítani.

Gazdasági társaságban történő részesedésszerzés esetén vállaljuk a megvásárolandó cég jogi átvilágítását (due diligence) és az akvizíció lebonyolításához kapcsolódó jogi feladatok teljes körű ellátását.

Szakmai munkánk része a védjegyek lajstromoztatása, ipari mintaoltalmi, szabadalmi és szerzői jogok érvényesítése a magyar és nemzetközi hatóságok előtt. Hasznosítási jogok átadásával, átvételével kapcsolatosan, valamint ilyen jogokat érintő jogvitákban is képviseljük ügyfeleinket.

Ügyfeleinket tanácsadással és jogi képviselet biztosításával támogatjuk peres és nem peres ügyeikben, ennek keretében elkészítjük szerződéseiket, beadványaikat.

Irodánk profiljába tartozik a gazdasági és polgári joggal kapcsolatos perbeli és peren kívüli képviselet, ideértve a választottbírósági eljárást is. Ügyvédi Irodánk munkatársai részt vettek nemzetközi választottbírósági eljárásokban jogi képviselőként, illetve ad hoc választottbírósági eljárásokban választottbírói tisztséget is elláttak.

Ügyfeleink nemzetközi szerződései, peres ügyei esetén Irodánk - kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerén keresztül - tájékoztatást ad az egyes országok irányadó jogszabályairól, ismerteti az adott írásos anyagok nemzetközi magánjogi vonzatait. Szerződések előkészítése során a tervezetek elkészítésében, azok véleményezésében, továbbá ügyfeleink tárgyalásain személyesen közreműködünk.

Irodánk állandó kapcsolatban van több külföldi és magyar pénzügyi, befektetői tanácsadó és vagyonértékelő céggel, így ügyfeleinknek a jogi szolgáltatásokon kívül, ezen témakörökben is segítséget tudunk nyújtani. Tapasztalattal rendelkezünk nagy volumenű beruházások finanszírozásában és ingatlan vásárlásra irányuló ügyekben. Részt veszünk a tranzakciók jogi feltét eleinek kialakításában, elkészítjük a szükséges jogi iratokat.

Nemzetközi ügyekben rendszerint látunk el idegen nyelven tárgyalási, közvetítői, szervezési, jogi kutatási, levélváltási és okirat-szerkesztési feladatokat is. A több nyelven történő kommunikáció Irodánkban olyan alapkövetelmény, amely biztosítja a hatékony érdekérvényesítést nemzetközi érintettség, illetőleg külföldi érintett esetén is.

Az Iroda olyan egyedülálló sikerekkel is büszkélkedhet, mint a kontinens második európai szövetkezetének megalapításához kapcsolódó teljes jogi háttérmunka kivitelezése.

Az Ügyvédi Iroda továbbá specifikus referenciával is rendelkezik, hiszen egy pénzügyi szolgáltató cég megbízásából több mint 1.200 db. kölcsön-, és lízingszerződésekből eredő tartozás választottbírósági eljárás keretében történő érvényesítésében is közreműködött 2005. évtől kezdődően. Irodánk jelenleg több gazdasági társaság, pénzügyi vállalkozás és faktor cég részére folytat jogi tevékenységet követelések érvényesítése tekintetben közel tízezer ügyben.

Kapcsolat

1052 Budapest,
Váci utca 24., I. emelet

office__at__kelemen-lawfirm__dot__hu

Titkárságvezető: Ghira Kinga

Irodánk könnyen megközelíthető mind gépjárművel, mind tömegközlekedéssel.