SAJTÓ, MÉDIA, HÍREK

Ez a cikk csak német nyelven érhető el  Dr. Gábor Hamza - Die Europäisierung der Rechtsordnung insbesondere...

...des Zivilrechts und die Zivilrechtskodifikation in Siam (Thailand)

Megjelent Prof. Dr. Hamza Gábor új könyve

A két kötetes, Iura anntiqua ac iura moderna methodo comparativa investigata című munka megrendelhető az Eötvös Kiadó honlapján.

Dr. Boóc Ádám: Észrevételek az arbiterről

A tanulmány az Állam- és Jogtudomány folyóiratban jelent meg.

Symposion - Magyar jogtudósok hozzájárulása...

...a magánjogtudomány nemzetközi fejlődéséhez és a magánjogi kodifikációhoz

Fehér Lenke írása...

...Dr. Kelemen László: Miként vélekedünk a jogról? című könyvéről. A cikk letölthető a Kelemen Kiadó honlapjáról.

Dr. Boóc Ádám: Hitelezői igénybejelentés a csődeljárásban

A cikk az Ügyvédek Lapja 2011/5. számában jelent meg.

E-könyv - Miként éljünk félelem és aggodalom nélkül

Megjelent és díjmentesen letölthető K.Srí Dhammánanda Miként éljünk félelem és aggodalom nélkül című könyvének e-könyv változata.

Dr. Boóc Ádám: A kezesség egyes kérdései a római jogban

A tanulmány az Állam- és Jogtudomány folyóiratban jelent meg.

E-könyv - Joghallgatók a jogról

Megjelent és díjmentesen letölthető Dr. Kelemen László Joghallgatók a jogról című könyvének e-könyv változata.

E-könyv - Miként vélekedünk a jogról?

Megjelent és díjmentesen letölthető Dr. Kelemen László Miként vélekedünk a jogról? című könyvének e-könyv változata.

Ez a cikk csak angol nyelven érhető el Hamza Gábor: Néhány érdekesség Dr. Dmitry Medvegyev, az Orosz Föderáció elnökének tudományos munkasságáról

Dmitry Anatolyevich Medvegyev (aki 1965 szeptember 14.-én, Leningrádban született) a Szentpétervári Egyetem Jogi Fakultásának adjunktusaként választatott meg az Orosz Föderáció elnökének, 2008 márciusának elején. Római jogot, összehasonlító jogot, valamint polgári jogot (üzleti jogot- hoziaistvennoie pravo) tanított a fent említett egyetemen.

Ez a cikk csak angol nyelven érhető el Hamza Gábor: Montesquieu Magyarországon

Charles-Louis de Secondat, La Brède és Montesquieu báró (1689-1755), a francia felvilágosodás kiemelkedő filozófusa, jogásza és politikai gondolkodója a Perzsa levelek (1721) megírása után kezdett kitüntető figyelmet fordítani a különböző nemzetek és kisebbségek életének, határainak és jogainak premisszái felé.

Ez a cikk csak német nyelven érhető el  Allgemeines Gemeinschafts- und Gemeinschaftsprivatrecht

Német nyelvű ismertető Prof. Dr. Hamza Gábor Entstehung und Entwicklung der modernen Privatrechtsordnungen und die römischrechtliche Tradition című könyvéről.