SAJTÓ, MÉDIA, HÍREK

Az iszlám a közép-európai politikában és kultúrában

Az Ausztriában 100 évvel ezelőtt életbe lépett iszlám-törvény alkalmából rendezett nemzetközi konferencia a Budapesti Andrássy Egyetem Közép-Európa Tanulmányok Fakultása és az Osztrák Kulturális Fórum Budapest rendezésében, Prof. Dr. Hamza Gábor előadói közreműködésével.

dr. Hetzmann Albert - Az aránytalanul alacsony ár fogalmának meghatározása...

..a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben és annak várható hatása a joggyakorlatra

Ez a cikk csak német nyelven érhető el  Gábor Hamza - Bemerkungen zur Privatrechtsentwicklung in Montenegro

Spomenica Valtazara Bogišića
o stogodišnjici njegove smrti
24. apr. 2008. godine

Sándor István - Sztehlo Zoltán munkássága és a római jog

A cikk a Jogtudományi Közlöny 2011. decemberi számában jelent meg.

Magyar jogtudósok hozzájárulása a magánjogtudomány nemzetközi fejlődéséhez és a magánjogi kodifikációhoz

2011. november 24-én az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán tudományos konferenciára került sor Magyar jogtudósok hozzájárulása a magánjogtudomány nemzetközi fejlődéséhez és a magánjogi kodifikációhoz címmel.

Prof. Dr. Hamza Gábor Thaiföldön és Ausztráliában

Dr. Hamza Gábor Professzor Úr 2011 decemberében Thaiföldön és Ausztráliában járt hivatalos úton.

Sándor István - Adalékok a jogtudomány és a joggyakorlat kapcsolatához

A cikk a Jogi Iránytű 2011/4-es számában jelent meg.

Interlegal - találkozó Párizsban

2011 november 17 - 20. napja között került sor az Interlegal találkozójára Párizsban. Ügyvédi Irodánk részéről dr. Boóc Ádám, PhD. ügyvéd vett részt a találkozón.

Ez a cikk csak német nyelven érhető el  Dr. Gábor Hamza - Die Europäisierung der Rechtsordnung insbesondere...

...des Zivilrechts und die Zivilrechtskodifikation in Siam (Thailand)

Megjelent Prof. Dr. Hamza Gábor új könyve

A két kötetes, Iura anntiqua ac iura moderna methodo comparativa investigata című munka megrendelhető az Eötvös Kiadó honlapján.

Dr. Boóc Ádám: Észrevételek az arbiterről

A tanulmány az Állam- és Jogtudomány folyóiratban jelent meg.