SAJTÓ, MÉDIA, HÍREK

Recenzió

Sándor István recenziója Szalma József professzornak a Sérelemdíj és megsértésének magánjogi szankciói az európai és a magyar jogban című monográfiájáról.

Földi András – Hamza Gábor: A római jog története és institúciói

A római jog száz év óta legnagyobb magyar nyelvű kézikönyvének 22., átdolgozott és bővített kiadása

Ábécé és nyelvtanulás - Tantárgyreform az ELTE római jogi tanszékén

A Magyar Nemzet 1992. november 10-i számában megjelent, de ma is aktualitással rendelkező interjú Hamza Gáborral.

Sándor István előadása...

...a Debrecenben, 2018. április 19-21-én tartott negyvenegyedik jogász vándorgyűlésen.

Dr. Nagy Péter recenziója Boóc Ádám monográfiájáról

A Jogtudományi Közlöny 2018. évi 6. számában jelent meg Dr. habil. Boóc Ádám, PhD. ügyvéd, tanszékvezető egyetemi docens monográfiájáról (A választottbírósági ítéletek érvénytelenítése) könyvismertetés. A recenzió szerzője Dr. Nagy Péter egyetemi tanársegéd.

Sándor István magántanároi címe

A Károli Gáspár Református Egyetem Szenátusa a június 20-i ülésén egyetemi magántanári címet adományozott Sándor Istvánnak.

Sándor István - A vagyonvédelem lehetséges struktúrái a bizalmi vagyonkezelés magyar szabályai alapján

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Jogi Szekciójának meghívója Sándor István 2018. május 18-i előadására. Az előadás címe: A vagyonvédelem lehetséges struktúrái a bizalmi vagyonkezelés magyar szabályai alapján.