SAJTÓ, MÉDIA, HÍREK

Ez a cikk csak portugál nyelven érhető el  Dr. Gábor Hamza - Jurisconsultos húngaros e a codificação do direito privado no Brasil

A biografia de Carlos Kornis de Totvárad e a sua relação com Teixeira de Freitas

Állami vállalatok Nagy Britanniában: a tulajdonosi irányítás angolszász modellje

Sándor István tanulmánya a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. gondozásában megjelent Állami vállalatok nemzetközi összehasonlításban című kötetből.

Hamza Gábor - Az Amerikai Egyesült Államok alkotmányfejlődésének sajátosságai

Megjelent: Sapere aude. Ünnepi kötet Szilágyi Péter 70. születésnapja tiszteletére. Budapest, 2017. 353-369. pp.

Boóc Ádám új tisztsége az Interlegalban

Az Interlegal Network (www.interlegal.net) Elnökének felkérésére 2019. 06. 25. napjától dr. habil. Boóc Ádám, PhD. ügyvéd a Network Nemzetközi Választottbírósági, Perjogi és Csődjogi Munkacsoportjának (International Arbitration, Litigation and Insolvency Specialist Group) vezetői tisztségét látja el.

Hamza Gábor - Magyar jogtudósok és a brazil magánjogi kodifikáció

Megjelent: 350 éves az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara I. kötet, (szerk. Menyhárd A. – Varga I.) ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2018. 19-29. pp.

Észrevételek a public trust doktrínájához

Sándor István tanulmánya A természetjog napja II. kötetben.

Ez a cikk csak német nyelven érhető el  Gábor Hamza - Fortleben der Tradition des römischen Rechts (ius Graeco-Romanum)...

...in der Entwicklung des Privatrechts und in der Neukodifikation des Zivilrechts in Georgien (Sakartwelo)