SAJTÓ, MÉDIA, HÍREK

Hamza Gábor - Az Amerikai Egyesült Államok alkotmányfejlődésének sajátosságai

Megjelent: Sapere aude. Ünnepi kötet Szilágyi Péter 70. születésnapja tiszteletére. Budapest, 2017. 353-369. pp.

Boóc Ádám új tisztsége az Interlegalban

Az Interlegal Network (www.interlegal.net) Elnökének felkérésére 2019. 06. 25. napjától dr. habil. Boóc Ádám, PhD. ügyvéd a Network Nemzetközi Választottbírósági, Perjogi és Csődjogi Munkacsoportjának (International Arbitration, Litigation and Insolvency Specialist Group) vezetői tisztségét látja el.

Hamza Gábor - Magyar jogtudósok és a brazil magánjogi kodifikáció

Megjelent: 350 éves az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara I. kötet, (szerk. Menyhárd A. – Varga I.) ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2018. 19-29. pp.

Észrevételek a public trust doktrínájához

Sándor István tanulmánya A természetjog napja II. kötetben.

Ez a cikk csak német nyelven érhető el  Gábor Hamza - Fortleben der Tradition des römischen Rechts (ius Graeco-Romanum)...

...in der Entwicklung des Privatrechts und in der Neukodifikation des Zivilrechts in Georgien (Sakartwelo)

Alkotmányjogi és európai jogi tanulmányok – Studies on Constitutional Law and European Law

Dr. Deák Péter ismertetése Hamza Gábor kötetéről.

Az ismertető a Jogtudományi Közlöny 74 (2019) számának 139-140. oldalán jelent meg.

Studia in honorem Gábor Hamza

Ünnepi tanulmányok Hamza Gábor 70. születésnapja tiszteletére (flyer)

Szerkesztette: Boóc Ádám – Sándor István

Hármas MF könyvbemutató

A Magyar Felsőoktatás folyóirat 1999/3. számában megjelent könyvbemutató, többek között Hamza Gábor Az Egyesült Államok Alkotmánya - Történet, dokumentum, mutatók című munkájáról.