Dr. Kiszely Katalin, PhD

Személyes adatok

Név:

Dr. Kiszely Katalin

Születési hely:

Budapest

Születési idő:

1951. október 28.

Állampolgárság:

magyar

Lakóhely:

1024 Budapest, Retek u. 21-27. A/2/9.

Email cím:

katalin.kiszely__at__me.gov.hu

Mobil:

+36-30-961-7628

Munkahelyek

1976 - 1978

Budapesti 41.sz.Ügyvédi munkaközösség, ügyvédjelölt

1978 - 1994

Budapesti 41.sz.Ügyvédi munkaközösség, ügyvéd                           

1994 - 1998

Egyéni ügyvéd

1998 - 2001

Kelemen és Társai Ügyvédi iroda

1998 - 2002

Magyar Országgyűlés, országgyűlési képviselő

2012 - 2014

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium EU és Nemzetközi Igazságügyi Együttműködésért Felelős Helyettes Államtitkár

2014 -

Miniszterelnökség Uniós Ügyekért Felelős Államtitkárság Politikai Főtanácsadó

Végzettség, tudományos fokozatok

1975

ELTE Állam és Jogtudományi kar

1978

Ügyvédi szakvizsga

2010

Ph.D. fokozat summa cum laude eredménnyel: Szegedi Tudomány Egyetem Állam és Jogtudományi kar
A közösségi társasági jogalkotás fejlődése, a szupranacionális társasági jogi modellek megjelenése a jogalkotásban

Ösztöndíjak

2000

PHARE Európai Uniós bíróképzés programja – előadó (intézményi rendszer)

2000

Magyar PHARE Bíróképzés (megyei szintű) közösségi intézményrendszer, jogforrási rendszer, előadó

2000 - 2001

PHARE Európai Uniós ügyvédképzés programja – előadó (versenyjog)

2001

Női jogok, migrációs jog, kisebbségi jogok tanulmányozása az USA több államában, civil  szervezeteknél és állami szervezeteknél (1 hónap)

2001

PHARE bíró- és ügyvédképzésben részt vett előadók tanulmányútja, Berlin, Luxemburg, Európai Bíróság (1 hét)

2002

Konzervatív Nők Demokratikus Világszervezetének kongresszusa – előadó (családon belüli erőszak, emberkereskedelem, kisebbségi jogok Magyarországon), Oslo (egy hét), a FIDESZ képviseletében előadó

2004

A Brit Konzervatív Párt Nőjogi Tagozatának 1 hetes képzésén való részvétel, témája: családon belüli erőszak (FIDESZ képviseletében)

2004

Róma Konzervatív Női jogi konferencia a családon belüli erőszakról 4 nap, résztvevő a FIDESZ képviseletében

Kutatási tevékenység

 

uniós magánjog

 

társasági jog

 

kisebbségi jogok

 

női jogok szabályozása az uniós jogban

Oktatási tevékenység

1999 - 2002

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Római Jogi Tanszék, megbízott oktató (római jog)

2003 - 2011

Egyetemi (megbízott) oktató a Károli Gáspár Református Egyetemen (Európai magánjog, polgári jog)

2012 - 2014

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, egyetemi docens

Vezetői tapasztalatok

2012 - 2014

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium EU és Nemzetközi Igazságügyi Együttműködésért Felelős Helyettes Államtitkár

Tagság szakmai és tudományos szervezetekben

 

Jogi Szakvizsga Bizottság (cenzor)

 

Európai Integrációs Ügyek Bizottságának tagja

 

NATO Parlament tagja

 

NATO Civiljogi Bizottság tagja

 

Európai Unió - Magyar Országgyűlés Vegyes Bizottságának tagja

 

FVM Miniszter EU személyes szakmai tanácsadója

Szerkesztőbizottsági tagság

2013 -

Magyar Jog

Nyelvismeret

 

Német nyelv: emelt szintű középfokú állami (B komplex) szaknyelvvizsga (2009. augusztus)

 

Angol nyelv: középfokú nyelvismeret

Publikációk

2002

Integráció, Jogharmonizáció, Mezőgazdasági Politika c. könyv
szerzőtárs: Dr. Sándor István egyetemi docens, tanszékvezető egyetemi tanár

2009

De iurisprudentia et iure publico 2009/3-4.szám: A szupranacionális társasági modellek jellemzői

2009

Studica Iuridica Caroliensia 4. szám: A társasági jogi irányelvek hatása a társasági jog fejlődésére (65.oldal)

2010

Studica Iuridica Caroliensia 2010/5 szám: The ifluence of the company law of community legislation on the legislation of the member states

2011

Kre. Állam és Jogtud.kar Egyetemi jegyzet, kötelmi jog különös rész (Új típusú szerződések, XII.fejezet.)