AZ ÜGYVÉDI IRODA FŐBB SZAKTERÜLETEI

Társasági jog
Gazdasági jog
Csőd-és felszámolási eljárás
Nemzetközi pénzügyi jog, nemzetközi tranzakciók
Követelések jogi úton történő érvényesítése
Ingatlanforgalmazás, ingatlanműveletek
Választottbírósági és polgári peres eljárásokban jogi képviselet ellátása
Nemzetközi magánjogi ügyek
PPP
Klasszikus polgári jogi ügyek
Környezetvédelem
Közbeszerzési jog
Versenyjog
Informatikajog
Munkajog
Energiajog
Iparjogvédelem
Közigazgatásjog
Biztosítási jog
EU jog