SAJTÓ, MÉDIA, HÍREK

A magyar üzleti jogról (nem csak) külföldieknek

Dr. Ghira Márton ismertetője a Patrocinium Kiadó gondozásában megjelent Business Law in Hungary című kötetről

Hamza Gábor - Az európai integráció „atyjának” politikai-szellemi munkássága és Magyarországgal való kapcsolata

Megjelent a Külügyi Szemle tizenötödik évfolyam 1. számában (2016. tavasz)

Hamza Gábor - A trust és a bizalmi vagyonkezelés különböző modelljei

Hamza Gábor akadémikus recenziója Sándor István könyvéről.

Sándor István - Kísérletek az angolszász trust civiljogi átvételére

Sándor István habilitációs előadásának szerkesztett változata az ELTE ÁJK Kari Aktájában.

Ez a cikk csak angol nyelven érhető el  European Integration - Realities and Perspectives - Program

International Conference, 11th Edition
Galați, May 20-21, 2016

A magyar üzleti jogról (nem csak) külföldieknek

Rendhagyó kötet jelent meg 2016 tavaszán a Patrocinium kiadó gondozásában Business Law in Hungary címmel. A nagylélegzetű munka ezúttal nem egy konkrét jogterületet mutat be vagy jogi kérdést fejteget, hanem a magyar üzleti jog világáról ad egy nagyon széles körű, részletes bemutatást angol nyelven. A szám szerint harminchat szerző a magyar elméleti és gyakorló jogászság ismert és elismert szakemberei közül kerültek ki, munkájukat Dr. Sándor István egyetemi docens és ügyvéd, a kötet szerkesztője fogta össze.

Dr. Ghira Márton recenziója a kötetről.